Skip to main content

Vải cotton là một trong những loại vải được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Loại vải này là chất hữu cơ về mặt hóa học, có nghĩa là nó không chứa bất kỳ hợp chất tổng hợp nào. Vải cotton có nguồn gốc từ các sợi bao quanh hạt của cây bông, chúng nổi lên thành hình tròn, có lông tơ khi hạt trưởng thành.

Vải cotton là một trong những loại vải được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Loại vải này là chất hữu cơ về mặt hóa học, có nghĩa là nó không chứa bất kỳ hợp chất tổng hợp nào. Vải cotton có nguồn gốc từ các sợi bao quanh hạt của cây bông, chúng nổi lên thành hình tròn, có lông tơ khi hạt trưởng thành.

Để lại một câu trả lời